Tytuł „Budowa Roku 2022” (nagroda I stopnia) 
Obiekty użyteczności publicznej (Grupa VI)

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie przy ul. Nad Duńczycą 1

Inwestor: MORSKIE CENTRUM NAUKI im. Prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie
Generalny wykonawca: ERBUD S.A., Warszawa, Biuro Techniczne w Szczecinie
Jednostka projektowa: Płaskowicki + Partnerzy Architekci, Warszawa
Inżynier kontraktu: PM Services Poland Sp. z o.o., Szczecin
Kierownik budowy: mgr inż. Tomasz Kwiecień
Inspektor nadzoru: mgr inż. Marcin Kalbarczyk
Główni projektanci: mgr inż. arch. Piotr Płaskowicki (architektura),
mgr inż. Andrzej Bayer (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

 

 

Budynek Morskiego Centrum Nauki jest obiektem jedynym w swoim rodzaju, którego realizacja stanowi ogromne wyzwanie pod względem technologicznym oraz logistycznym. Jego powstanie jest efektem świetnej koordynacji oraz współpracy międzybranżowej. Budynek przypomina bryłę statku, którego kolorystyka ma imitować stojące w porcie kontenery towarowe. Różne kąty nachylenia ścian zewnętrznych, ostre skosy, dynamizują przestrzeń oraz we współpracy z wykończeniem z ciemnej cięto-ciągnionej siatki tworzą przestrzenny kolarz. Na poziomie ‒1 budynku znajdują się: foyer szatni, szatnia bezobsługowa, na poziomie 0 (strefa holu) – hol wejściowy, sklepik, pomieszczenia na odpady, przegłębienie pod planetarium, jadłodajnia z zapleczem, sanitariaty, na poziomie 0 (strefa ekspozycji) – sala ekspozycyjna, zaplecze techniczne, magazyny, na poziomie 1 (strefa holu) – foyer planetarium, planetarium, zaplecze planet, sala audytoryjna, sanitariaty, na poziomie 1 (strefa ekspozycji) – sala ekspozycyjna, sale edukacyjne z zapleczami, sanitariaty, na poziomie 2 – dział administracyjny, sala ekspozycyjna, sanitariaty, dach – strefa techniczna, taras widokowy. Budynek jest czterokondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podziemna częściowego podpiwniczenia i trzy nadziemne. Nad drugim piętrem zaprojektowano zadaszone powierzchnie techniczne w postaci konstrukcji stalowej lekkiej. Obiekt przypomina statek o wysokości około 14 m. Wymiary budynku w przyziemiu to 100,00 × 25,90 m, a w poziomie dachu to 121,90 × 44,50 m. Wewnątrz, przy powierzchniach wystawowych, zaprojektowano żelbetową kulę planetarium średnicy 13 m, w której będą mogły być wyświetlane fi lmy. Budynek posadowiono na palach prefabrykowanych żelbetowych. Konstrukcja części podziemnej jest żelbetowa monolityczna z betonu klasy C30/37 o stopniu wodoszczelności W6, dodatkowo zabezpieczona izolacją ciężką bentonitową. Tę kondygnację wykonano w obudowie ścianki szczelnej stalowej. Kondygnacje nadziemną zaprojektowano głównie jako ustrój słupowo-płytowy ze stropami żelbetowymi monolitycznymi oraz dodatkowo usztywniony trzonami komunikacyjnymi żelbetowymi i tarczami żelbetowymi. Klatka schodowa zewnętrzna od strony południowej jest wykonana jako stalowa, ściany zewnętrzne części nadziemnej – z lekkich płyt warstwowych. Budynek pokryto panelami siatki stalowej cięto-ciągnionej. Konstrukcję dachu nad przestrzenią techniczną i urządzeniami wykonano o konstrukcji lekkiej stalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie powłokami malarskimi.

Powierzchnia zabudowy wynosi 4557,30 m2, powierzchnia użytkowa 6949,10 m2, a kubatura budynku 49 031,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 37 miesięcy. 

Nagroda I stopnia

  • 1