Tytuł „Budowa Roku 2022” (nagroda I stopnia) 
Obiekty przemysłowe (Grupa VIII)

Budowa pakowni P4 oraz magazynu gotowych wyrobów farmaceutycznych
dla Koncernu Farmaceutycznego Adamed Pharma S.A. w Pabianicach,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

Inwestor: Koncern Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., Pabianice
Inwestor zastępczy: Sweco Polska, Poznań
Generalny wykonawca: ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp. k., Bydgoszcz
Jednostka projektowa: ATRIUM pracownia architektoniczna s.c. Grzegorz Janiszewski,
Piotr Adach, Maciej Kądzielewski, Łódź
Kierownik budowy: mgr inż. Michał Bek
Inspektor nadzoru: mgr inż. Paweł Bogulewski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Piotr Adach (architektura),
mgr inż. Krzysztof Chojnacki (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

 

Inwestycja obejmuje magazyn i pakownię. Została zrealizowana dla jednej z największych polskich firm farmaceutyczno-biotechnologicznych Adamed Pharma. Przed uruchomieniem magazynu firma dysponowała 10 tys. miejsc składowania, a po jego zbudowaniu jest to łącznie 34 tys. tego rodzaju miejsc. Nowa pakownia umożliwiła zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz poziomu standaryzacji i efektywności procesów pakowania produktów leczniczych, w tym ich serializację i agregację. Budynek magazynu pełni funkcję składową gotowych wyrobów farmaceutycznych i jest łącznikiem połączony funkcjonalnie z budynkiem pakowni wyrobów farmaceutycznych. Fundamenty budynków tworzą stopy i ławy żelbetowe monolityczne. Konstrukcję nośną tworzą słupy żelbetowe i belki stropowe żelbetowe prefabrykowane oraz dźwigary strunobetonowe. Stropy są z płyt sprężonych opartych na wspornikach belek stropowych, przekrycia ‒ z blachy trapezowej.

Powierzchnia zabudowy wynosi 14 967,06 m2, powierzchnia użytkowa 16 266,50 m2, a kubatura budynku 160 017,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 23 miesięcy. 

Nagroda I stopnia

  • 1