Nagroda II stopnia 
Budynki mieszkalne wielorodzinne (Grupa I)

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną, parkingami zewnętrznymi i ukształtowaniem terenu w Krakowie, Osiedle Piastów 73

Inwestor, generalny wykonawca: DOM-BUD M. SZAFLARSKI Spółka Jawna, Kraków
Jednostka projektowa: PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o., Kraków
Kierownik budowy: Władysław Jakubowski
Inspektor nadzoru: mgr inż. Jacek Kruczkowski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Agnieszka Kołodziejska-Zarych (architektura),
dr inż. Przemysław Ruchała (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, generalny wykonawca.

  

 

Budynek ma 10 kondygnacji nadziemnych o funkcji mieszkalnej (129 lokali) oraz kondygnację podziemną zawierającą 25 wydzielonych garaży, komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne. Komunikację pionową zapewnia klatka schodowa oraz dwa dźwigi osobowe. Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna o ustroju płytowo-tarczowym, z dodatkowymi usztywnieniami przestrzennymi – trzonami klatki schodowej i szybów windowych. Fundament ma postać płyty żelbetowej. Zastosowano stropy prefabrykowano- monolityczne „Filigran”, dach żelbetowy płaski. Budynek jest pierwszym obiektem planowanej zabudowy osiedlowej, stanowiącej kontynuację zabudowy terenów sąsiednich, a jednocześnie zamykającej od strony północnej obszar mieszkaniowej dzielnicy Nowa Huta. Prosta modernistyczna forma kontynuowana w kolejnej planowanej zabudowie nadaje charakterystyczny wygląd oraz komponuje się z jednocześnie realizowaną infrastrukturą komunikacyjną (obwodnicą autostrady, kolei). Zgłoszony do konkursu budynek stanowi pierwszy z obiektów projektowanego zespołu mieszkaniowego, stanowiącego urbanistyczną całość, przewidzianego do sukcesywnej realizacji.

Powierzchnia zabudowy wynosi 924,97 m2, powierzchnia użytkowa 7115,96 m2, a kubatura budynku 25 919,39 m3. Całość prac wykonano w ciągu 30 miesięcy. 

Nagroda II stopnia

 •  

  Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi

  Czytaj więcej
 •  

  NOWY GRABISZYN etap III – dwa budynki mieszkalne wielorodzinne

  Czytaj więcej
 •  

  Modernizacja Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej

  Czytaj więcej
 •  

  Przebudowa budynku Starej Spalarni w Poznaniu

  Czytaj więcej
 •  

  Hala sportowa przy Szkole Podstawowej

  Czytaj więcej
 •  

  Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa zakładu przemysłowego dla CHEMNOVATIC Sp. z o.o.,

  Czytaj więcej
 •  

  Hala produkcyjno-magazynowa z częścią biurowo-socjalną

  Czytaj więcej
 • 1