Nagroda II stopnia 
Obiekty przemysłowe (Grupa VIII)

Budowa zakładu przemysłowego dla CHEMNOVATIC Sp. z o.o., Sp. K. w Lublinie przy ul. Ludwika Spiessa 9

Inwestor: CHEMNOVATIC Sp. z o.o., Sp. K., Lublin
Generalny wykonawca: MKL BAU sp. z o.o., Siedlce
Jednostka projektowa: ADC Sp. z o.o., Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Adam Filipczak
Inspektor nadzoru: mgr inż. Krzysztof Matyja
Główni projektanci: mgr inż. arch. Łukasz Lenczewski (architektura),
mgr inż. Marcin Palenceusz (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

 

Budynek składa się z dwóch zasadniczych części: biurowej oraz produkcyjno- magazynowej, połączonych funkcjonalnie, przestrzennie i komunikacyjnie. Ze względu na odrębną klasyfi kację pożarową poszczególnych części, na ich styku zaprojektowano ścianę oddzielenia pożarowego o odporności ogniowej REI 120. Część biurowa jest dwukondygnacyjna, przeznaczona głównie do pracy biurowoadministracyjnej. Częściowo pełni rolę socjalną i higieniczno-sanitarną dla pracowników części produkcyjno-magazynowej (szatnie i łaźnie oraz jadalnia). Pozostała część budynku zakwalifi kowana jest do budynków użyteczności publicznej. W rzucie ma kształt litery U. Jej konstrukcję stanowi ustrój żelbetowy monolityczny, monolityczny strop i stropodach, ściany wykonano z bloczków silikatowych. Front budynku jest częścią reprezentacyjną, z okładziną z płyt włókno-cementowych, z oknami z PVC oraz elementami fasadowymi aluminiowymi. Wewnątrz zabudowy znajduje się zamknięte patio ze strefą relaksu. W budynku zastosowano nowoczesne instalacje klimatyzacji, systemy teleinformatyczne i inne. W części produkcyjno-magazynowej produkuje się czystą nikotynę, bazy nikotynowe, aromaty i dodatki do e-liquidów, a także są realizowane procesy konfekcjonowania i magazynowania oraz spedycji wytworzonych produktów. Konstrukcję tej części stanowi ustrój szkieletowy z prefabrykowanych słupów żelbetowych oraz dach w postaci stalowych dźwigarów z poszyciem z PIR i membrany PVC, a okładzina jest wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej. W części magazynowej wykonano przemysłową posadzkę betonową, zatartą na gładko z wykończeniem żywicą chemoodporną, natomiast w części produkcyjnej i laboratoryjnej wykorzystano płytki elektrostatyczne PVC. Zastosowano nowoczesny system wentylacji mechanicznej połączony z klimatyzacją.

Powierzchnia zabudowy wynosi 4722,95 m2, powierzchnia użytkowa 4910,95 m2, a kubatura budynków 37 832,01 m3. Całość prac wykonano w ciągu 11 miesięcy. 

Nagroda II stopnia

 •  

  Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi

  Czytaj więcej
 •  

  NOWY GRABISZYN etap III – dwa budynki mieszkalne wielorodzinne

  Czytaj więcej
 •  

  Modernizacja Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej

  Czytaj więcej
 •  

  Przebudowa budynku Starej Spalarni w Poznaniu

  Czytaj więcej
 •  

  Hala sportowa przy Szkole Podstawowej

  Czytaj więcej
 •  

  Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa zakładu przemysłowego dla CHEMNOVATIC Sp. z o.o.,

  Czytaj więcej
 •  

  Hala produkcyjno-magazynowa z częścią biurowo-socjalną

  Czytaj więcej
 • 1