Nagroda II stopnia 
Obiekty przebudowane i rewitalizowane (Grupa IV)

Modernizacja Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 21/25

Inwestor: Politechnika Warszawska
Generalny wykonawca: BUDIMEX S.A., Warszawa
Jednostka projektowa: Homeofhouses Sp. z o.o., Poznań
Kierownik budowy: inż. Czesław Czyż
Inspektor nadzoru: mgr inż. Paweł Kosieradzki
Główni projektanci: mgr inż. arch. Rafał Mysiak (architektura), mgr inż. Ireneusz Osajda (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

 

Budynek przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie wchodzi w skład zespołu budynków Politechniki Warszawskiej. Ten budynek został zbudowany w 1954 r., a w roku 2015 został wpisany do rejestru zabytków. Projekt modernizacji oraz wykonywane prace uwzględniały zapisy decyzji wpisu do rejestru zabytków i miały na celu przywrócenie dawnej świetności tego budynku, przekształconego na skutek niefachowych remontów, odzyskanie elementów chronionych z uwagi na wartość konserwatorską oraz połączenie ich we właściwy sposób z nową tkanką materiałową i elementami planowanej rozbudowy i przebudowy, tak aby stanowiły spójną całość. Modernizację podzielono na dwa zakresy. W ramach zakresu pierwszego zostały wykonane prace dotyczące przebudowy hali C oraz rozbudowy zadaszenia dziedzińca, wraz z obejściem na pierwszym piętrze wokół istniejącej auli TC-1. Zakres drugi obejmował wnętrze parterowego budynku na granicy przekrycia o niezmienionej funkcji – dalej będzie w nim funkcjonowało Laboratorium Pomiarów Promieniowania Jonizującego. Rozbudowa wynikała z przekrycia istniejącego dziedzińca między skrzydłami C i D oraz aulą B. W ramach połączenia tej strefy z istniejącym skrzydłem frontowym przewidziano przejścia prowadzące na poziom pierwszego piętra po obu stronach auli. Spowoduje to powstanie w tym fragmencie dodatkowej kondygnacji. Przebudowa w obrębie skrzydła C miała na celu wprowadzenie odpowiednich podziałów funkcjonalnych, uzupełnienie braków oraz zastosowanie czytelnego układu komunikacyjnego. Wiązało się to z wydzieleniem nowych pomieszczeń, wprowadzeniem dwóch klatek schodowych oraz stworzeniem nowego korytarza. Przestrzeń ówczesnej pustki w środkowej części budynku została wypełniona nowymi stropami tworzącymi komunikację.

Powierzchnia zabudowy wynosi 3003,55 m2, powierzchnia użytkowa 3166,69 m2, a kubatura budynku 47 310,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 39 miesięcy. 

Nagroda II stopnia

 •  

  Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi

  Czytaj więcej
 •  

  NOWY GRABISZYN etap III – dwa budynki mieszkalne wielorodzinne

  Czytaj więcej
 •  

  Modernizacja Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej

  Czytaj więcej
 •  

  Przebudowa budynku Starej Spalarni w Poznaniu

  Czytaj więcej
 •  

  Hala sportowa przy Szkole Podstawowej

  Czytaj więcej
 •  

  Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa zakładu przemysłowego dla CHEMNOVATIC Sp. z o.o.,

  Czytaj więcej
 •  

  Hala produkcyjno-magazynowa z częścią biurowo-socjalną

  Czytaj więcej
 • 1