Nagroda II stopnia 
Obiekty użyteczności publicznej (Grupa VI)

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Wybrzeże Kościuszkowskie 18

Inwestor: Centrum Nauki Kopernik, Warszawa
Nadzór inwestorski: Bico Group Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: UNIBEP S.A., Bielsk Podlaski
Jednostka projektowa: Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o., Wrocław
Kierownik budowy: mgr inż. Piotr Dykałowicz
Inspektor nadzoru: mgr inż. Tomasz Knopik
Główni projektanci: mgr inż. arch. Edzard Schultz, mgr inż. arch. Anna Stryszewska-Słońska
(architektura), dr inż. Andrzej Kowal, mgr inż. Jacek Kaczmarek (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.

  

 

Głównym celem budowy „Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego” jest stworzenie nowoczesnego ośrodka badawczo-rozwojowego, prowadzącego prace naukowe nad rozwojem innowacyjnych kierunków edukacji. Budynek jest wolno stojący, ma trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Konstrukcja budynku jest nadwieszona nad istniejącym garażem podziemnym. Pod budynkiem zastosowano fundament na palach, które musiały być wykonane w bezpośredniej bliskości istniejących obiektów, tzn. garażu podziemnego oraz tunelu Wisłostrady. Tunel Wisłostrady przebiega pod kątem w stosunku do istniejącego garażu. Odległość osi pala od ściany Wisłostrady wynosiła około 160 cm. Podziemna część budynku jest wykonana jako żelbetowa wanna szczelna, z zewnętrzną izolacją typu ciężkiego, ze względu na znaczne siły od słupów ramy stalowej, bliskość istniejących obiektów, jak i ze względu na zaleganie w rejonie posadowienia gruntów nasypowych. W budynku znajdują się m.in. reprezentacyjne schody oraz patia doświetlające, trzony komunikacyjne i sanitarne, otoczone wspólną strefą rekreacji, wypoczynku i nieformalnych spotkań. Główną funkcją obiektu będą działania badawczo-rozwojowe, które będą prowadzone w przestrzeniach warsztatowo-laboratoryjnych, podzielonych na trzy strefy w zależności od wyposażenia technologicznego: NO-TECH, LOW-TECH, HI-TECH, zlokalizowane na parterze i piętrze budynku. Na dachu zlokalizowano m.in. centrale wentylacyjne i inne urządzenia do obsługi technicznej. Pomieszczenia techniczne oraz niektóre pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowano na kondygnacji podziemnej, w obszarze pomiędzy istniejącym parkingiem a magistralą ciepłowniczą. Budynek PPK będzie połączony z budynkiem głównym CNK poprzez łącznik z istniejącym parkingiem w kondygnacji podziemnej.

Powierzchnia zabudowy wynosi 2116,00 m2, powierzchnia użytkowa 4705,00 m2, a kubatura budynku 29 637,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 23 miesięcy. 

Nagroda II stopnia

 •  

  Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi

  Czytaj więcej
 •  

  NOWY GRABISZYN etap III – dwa budynki mieszkalne wielorodzinne

  Czytaj więcej
 •  

  Modernizacja Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej

  Czytaj więcej
 •  

  Przebudowa budynku Starej Spalarni w Poznaniu

  Czytaj więcej
 •  

  Hala sportowa przy Szkole Podstawowej

  Czytaj więcej
 •  

  Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa zakładu przemysłowego dla CHEMNOVATIC Sp. z o.o.,

  Czytaj więcej
 •  

  Hala produkcyjno-magazynowa z częścią biurowo-socjalną

  Czytaj więcej
 • 1