Nagroda II stopnia 
Obiekty przebudowane i rewitalizowane (Grupa IV)

Przebudowa budynku Starej Spalarni w Poznaniu przy ul. Wilczak 20

Inwestor, deweloper i generalny wykonawca: AGROBEX Sp. z o.o., Poznań
Jednostka projektowa: LITOBORSKI+MARCINIAK Biuro architektoniczne Sp. z o.o., Poznań
Kierownik budowy: mgr inż. Patryk Paradziński
Inspektor nadzoru: mgr inż. Mariusz Chmielewski
Główni projektanci: Litoborski+Marciniak Biuro architektoniczne

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, deweloper i generalny wykonawca.

  

 

W 1919 roku utworzono w Poznaniu Wydział Czyszczenia Miasta i wtedy powstał pomysł budowy spalarni śmieci. Kiedy po wojnie budynek popadł w ruinę i był siedzibą różnych fi rm oraz warsztatów, wielu zapomniało o jego wartości historycznej. W 2018 roku prezydent Poznania podjął decyzję o przebudowie budynku ze względu na jego zły stan techniczny. Projekt przebudowy spalarni został wykonany z najwyższą starannością. Wszystkie nieoryginalne elementy zostały usunięte, co pozwoliło na zachowanie oryginalnych kształtów stolarki i ślusarki okiennej. Wszystkie nowe drzwi i okna zaprojektowano zgodnie z ich oryginalnymi proporcjami, podziałem i łukowymi przesklepieniami. Uszkodzone fragmenty elewacji zostały wymienione, a ubytki uzupełniono, co umożliwiło przywrócenie budynkowi dawnej świetności. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny wyburzony został komin oraz najwyższa część budynku; zostały one odbudowane w pierwotnym kształcie. W przyziemiu zlokalizowano 2 lokale usługowe z pomieszczeniami pomocniczymi (węzły sanitarne, pomieszczenia gospodarcze) oraz pomieszczenia techniczne przyłącza wody. Na wyższych kondygnacjach przewidziano umieszczenia lokali biurowych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Na ostatniej kondygnacji usytuowano centralę wentylacyjną. Komunikację w budynku obsługują dwie klatki schodowe, przy czym pierwsza z nich, zlokalizowana w części dwukondygnacyjnej, prowadzi z parteru na pierwsze piętro, druga obsługująca wyższe kondygnacje jest zlokalizowana w najwyższej części budynku. Umiejscowiono w tym miejscu również dźwig osobowy. Budynek dawnej spalarni, wraz z projektowanym ogólnodostępnym placem wokół niego, jest głównym elementem kompozycyjnym założenia – dominantą podporządkowującą otaczającą zabudowę oraz elementem centrotwórczym. Nowo projektowane budynki mieszkalne są tak ukształtowane, aby „otwierały się” na plac przy spalarni. Ich architektura nawiązuje do charakterystycznych cech tego obiektu – ceglanych elewacji i rozrzeźbionych brył.

Powierzchnia zabudowy wynosi 642,10 m2, powierzchnia użytkowa 1133,90 m2, a kubatura budynku 7823,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy. 

Nagroda II stopnia

 •  

  Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi

  Czytaj więcej
 •  

  NOWY GRABISZYN etap III – dwa budynki mieszkalne wielorodzinne

  Czytaj więcej
 •  

  Modernizacja Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej

  Czytaj więcej
 •  

  Przebudowa budynku Starej Spalarni w Poznaniu

  Czytaj więcej
 •  

  Hala sportowa przy Szkole Podstawowej

  Czytaj więcej
 •  

  Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa zakładu przemysłowego dla CHEMNOVATIC Sp. z o.o.,

  Czytaj więcej
 •  

  Hala produkcyjno-magazynowa z częścią biurowo-socjalną

  Czytaj więcej
 • 1